Juridisch adviseur Privaatrecht bij de Gemeente Voorschoten

Juridisch adviseur Privaatrecht bij de Gemeente Voorschoten

In deze functie adviseer je het bestuur en (het management van) een aantal teams binnen het fysiek domein binnen een jonge en ambitieuze organisatie. Je adviseert over privaatrechtelijke zaken met raakvlakken aan het publieke domein. In deze afwisselende functie kan jouw dag bijvoorbeeld beginnen met een adviserende rol t.a.v. privaatrechtelijke aangelegenheden in een projectgroep over een ontwikkellocatie. Deze bijeenkomst wordt gevolgd door een afspraak met een inwoner die het niet eens is met een afwijzing van een aanvraag om grond te kopen, waarbij de rest van de dag besteed wordt aan het opstellen van een anterieure overeenkomst.