Coördinerend Jurist Bezwaarschriften en Klachten bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Coördinerend Jurist Bezwaarschriften en Klachten bij de Provincie Overijssel te Zwolle

Je behandelt complexe bezwaarschriften en klachten, die vaak te maken hebben met belangrijke maatschappelijk opgaven. Denk aan opgaven binnen natuur en stikstof, de energietransitie of openbaar vervoer. Na ontvangst van een bezwaarschrift zoek je contact met de bezwaarmakers, andere belanghebbenden en met collega’s van de provincie. Je onderzoekt of het geschil buiten de formele procedure kan worden opgelost. Als dat niet lukt, volgt de formele behandeling.