Senior Juridisch Controller bij de Gemeente Den Haag

Senior Juridisch Controller bij de Gemeente Den Haag

Als stukken vanuit de dienst het bestuurlijke besluitvormingstraject ingaan worden ze door één van de Juridisch Controllers gecheckt op juridische correctheid, rechtmatigheid en of ze in lijn zijn met andere dossiers binnen de dienst. Dit gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de Businesspartner JZ DSO. Je neemt de verantwoordelijkheid op je voor de dagelijkse juridische control en zorgt ervoor dat deze juridische check tijdig en in goed overleg met de vak afdeling of het projectteam zorgvuldig wordt gedaan.