Senior Juridisch Adviseur Bestuursrecht bij de Gemeente Leiden

Senior Juridisch Adviseur Bestuursrecht bij de Gemeente Leiden

Wij dagen je uit om gespecialiseerde advisering op bestuursrechtelijk gebied te combineren met het aanscherpen van je bekwaamheid als juridisch adviseur. De inhoudelijke nadruk ligt op bestuurs- en gemeenterecht. Je adviseert in de dynamische omgeving van vier samenwerkende gemeenten – Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude – o.a. over gemeentelijke regelgeving en besluiten, sociaal domein, openbare orde en veiligheid, subsidierecht, Woo, mandaten en gemeenschappelijke regelingen.