Beleidsadviseur P&O bij de Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem

Beleidsadviseur P&O bij de Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem

Als beleidsadviseur draag je bij aan een modern en toekomstgericht P&O-beleid en ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, initiëren en implementeren van rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Je volgt veranderende wet- en regelgeving en vertaalt de impact daarvan voor de VRK. Je adviseert bij overleggen met een arbeidsjuridische component, zoals de OR en het georganiseerd overleg met de vakbonden.