(Aankomend) Juridisch Milieuprofessional bij RUD Zeeland te Terneuzen

(Aankomend) Juridisch Milieuprofessional bij RUD Zeeland te Terneuzen

Wij zijn de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, het centrale milieuloket van Zeeland. Ons werk doen wij in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie. Als juridisch milieuprofessional werk je mee aan het opstellen van vergunningen. Je zorgt ervoor dat de juiste procedure wordt gevolgd, levert een input over de vergunningaanvraag, bent eventueel aanwezig bij start- of buurtbijeenkomsten en behandelt ingediende zienswijzen. Bovendien ben je de eerst verantwoordelijke voor het behandelen van bezwaren en beroepen op genomen besluiten en ben je woordvoerder bij de bezwarencommissies, de rechtbank en eventueel de Raad van State.