Jurist bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Jurist bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Als Jurist Handhaving voorzie je het management en de inspecteurs van kwalitatief hoogstaand advies over bijvoorbeeld de toepassing van de milieuwet- en regelgeving. Je stelt bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen op en vertegenwoordigt onze klanten zoals gemeenten en provincies bij bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een eenduidige toepassing van de handhavingsstrategie. Je houdt daarom de juridische ontwikkelingen en jurisprudentie nauwgezet bij en maak je deze toepasbaar voor de inspecteurs.