Senior Jurist bij de DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Senior Jurist bij de DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Je voorziet het management en de inspecteurs van hoogstaand advies, stelt bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen op en vertegenwoordigt onze klanten, gemeenten en provincies, bij bezwaar- en beroepsprocedures. Dat kan soms complex zijn en dat zijn precies de zaken die bij jou terechtkomen. Maar jouw blik is breder. Met jouw kennis en inzicht bevorder je ook een eenduidige toepassing van de handhavingsstrategie en creëer je de voorwaarden voor juridische kwaliteitszorg binnen DCMR als geheel én daarbuiten met onze klanten en partners.