Adviseur Wet Bibob bij de Gemeente Amsterdam

Adviseur Wet Bibob bij de Gemeente Amsterdam

Jij levert een belangrijke bijdrage bij het (al dan niet) verlenen van vergunningen in Amsterdam. Je bent namelijk direct betrokken bij de uitvoering van de Wet Bibob. Deze wet voorkomt dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert, bijvoorbeeld via het verlenen van vergunningen. Er worden dossiers aan je voorgelegd waarbij je de integriteit van partijen en betrokkenen vaststelt. In het verlengde daarvan werk je aan de voorbereiding van besluitvorming voor de Burgemeester, het College en de bezwaarschriftencommissie.