Jurist bij RUD-Zeeland te Terneuzen

Jurist bij RUD-Zeeland te Terneuzen

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland) voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wabo en de Wet milieubeheer. Wij doen dat in opdracht van de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. Jij stelt de juiste vragen en vindt je weg in complexe zaken. Je houdt de regie op de totale handhavingsprocedure - en spit iedere zaak helemaal door om te komen tot het beste juridische advies richting onze toezichthouders. Zo werk je mee aan een schoon en veilig Zeeland.