Juridisch Beleidsmedewerker bij de Provincie Utrecht

Juridisch Beleidsmedewerker bij de Provincie Utrecht

Ons Team Milieu zorgt voor een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving. De werkvelden zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), milieu en gezondheid, luchtkwaliteit, geluid en duurzame gebiedsontwikkeling. We brengen kennis en expertise in bij diverse programma's (Gezonde Leefomgeving, Omgevingswet, Energietransitie) en in diverse grote projecten. Wij zijn op zoek naar een beleidsmedewerker. Jij weet goed de weg te vinden bij de uitvoeringsdiensten en je denkt creatief mee over kansen, mogelijkheden en oplossingen.