Handhavingsjurist Kinderopvang bij de Gemeente Den Haag

Handhavingsjurist Kinderopvang bij de Gemeente Den Haag

Als handhavingsjurist word je ingezet op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving, uitvoeringsbeleid, projecten en advisering van het management en het gemeentebestuur. Jouw kennis gebruik je om deze vlakken met elkaar te verbinden. De handhaving vindt plaats op de kwaliteitseisen uit de wet- en regelgeving aan de hand van het gemeentelijk handhavingsbeleid. Je toetst het rapport van de toezichthouder en stelt handhavingsbesluiten op, dit kan bijvoorbeeld een aanwijzing of een bestuurlijke boete zijn. Je bent een teamspeler en verantwoordelijk voor je eigen dossiers, het tijdig afdoen ervan evenals de registratie.