Jurist Ondermijning bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Jurist Ondermijning bij de Gemeente Lansingerland te Bergschenhoek

Als Jurist Ondermijning zet jij jouw expertise in voor (complexe) vraagstukken in de (bestuurlijke) aanpak van ondermijnende criminaliteit. Je werkt daarbij vooral met het instrumentarium op het terrein van openbare orde en veiligheid en voert overleg met collega’s over handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening of privacywetgeving. Ook schakel je met partners, bijvoorbeeld over strafrechtelijke trajecten. Je fungeert hierin als sparringpartner en vraagbaak voor de andere juristen, veiligheidsadviseurs, beleidsadviseurs en uitvoerend medewerkers van het team Veiligheid en APV.