Casemanager(s) Omgevingswet bij de Gemeente Middelburg

Casemanager(s) Omgevingswet bij de Gemeente Middelburg

De invoering van de Omgevingswet leidt tot de inrichting van zgn. 'omgevingstafels'. Hiervoor zijn meerdere casemanagers nodig. Jij begeleidt complexe vergunningsinitiatieven met betrekking tot de bouw en ruimtelijke ontwikkelingen - van het eerste initiatief tot en met het uiteindelijke besluit op een vergunningaanvraag. Je controleert aanvragen en toetst deze aan wet- en regelgeving. Je verzamelt adviezen (bijvoorbeeld in relatie tot Omgevingsvisie, welstand, milieu en parkeren) en je stelt college- en raadsvoorstellen op, waarbij je management en gemeentebestuur adviseert.