Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle

Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bij de directie Juridische Zaken meerdere vacatures voor de functie van Procesvertegenwoordiger. Als procesvertegenwoordiger verdedig je schriftelijk en mondeling het standpunt van de IND. Als een vreemdeling een beslissing aanvecht, vertegenwoordig jij het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Gemiddeld sta je één keer per week in de rechtbank.