Planologisch-Juridisch Adviseur bij de Gemeente Amersfoort

Planologisch-Juridisch Adviseur bij de Gemeente Amersfoort

Van verduurzaming tot de groei van onze stad: de komende jaren staan we voor complexe opgaves. Daar hoort ook de invoering van de Omgevingswet bij. Als planologisch-juridisch adviseur stel je ruimtelijke plannen op, begeleid je ruimtelijke ordeningsprocedures en toets je ruimtelijke ontwikkelingen; adviseer en informeer je over RO-wetgeving en zaken als vergunningverlening en handhaving; stel je verweerschriften op en vertegenwoordig je de gemeente bij de Raad van State.