Secretaris Awb-adviescommissie bij de Provincie Utrecht

Secretaris Awb-adviescommissie bij de Provincie Utrecht

Als secretaris ondersteun je de Awb-adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten adviseert over de afdoening van bezwaarschriften en klachten. De bezwaarschriften zijn onder andere gericht tegen besluiten op het gebied van het subsidierecht, Wet natuurbescherming, de Omgevingswet en handhavingsbesluiten. Je bereidt de afhandeling van bereidt het bezwaarschrift of de klacht inhoudelijk voor, stelt een bespreeknotitie op als voorbereiding voor de commissie op de hoorzitting en maakt een verslag van de hoorzitting.