Juridisch Medewerker Vergunningen, Toezicht, Handhaving bij de Gemeente Terneuzen

Juridisch Medewerker Vergunningen, Toezicht, Handhaving bij de Gemeente Terneuzen

Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland. Daar passen ambities bij van formaat. Het team Vergunningen en Handhaving richt zich voornamelijk op bouwen en wonen. We verzorgen omgevingsvergunningen, houden toezicht op bouwwerken en handhaven als dat nodig is. We beantwoorden (raads)vragen, verlenen ontheffingen en vergunningen Alcoholwet en handelen meldingen evenementen af. We zijn verantwoordelijk voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de juridische opvolging van bezwaar en beroep en geven uitvoering aan het Damoclesbeleid. Kortom: een veelzijdig team met ongeveer 30 collega’s.