Jurist Omgevingsrecht Milieu bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te Eindhoven

Jurist Omgevingsrecht Milieu bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te Eindhoven

De ODZOB is één van de 28 omgevingsdiensten in Nederland. Onze missie is het zorgen voor een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doen we dagelijks met 250 medewerkers en onze ketenpartners: 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Jouw werk bestaat met name uit het voorbereiden en behandelen van bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (inclusief vertegenwoordiging van het bevoegde gezag in rechte) op het gebied van omgevingsrecht / milieu. Ook het zelfstandig afhandelen van verzoeken om handhaving hoort bij je taken.