Jurist bij het Ctgb te Ede

Jurist bij het Ctgb te Ede

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Wij dragen bij aan verantwoord gebruik van dergelijke middelen met het oog op de veiligheid voor mens, dier en milieu. Jij vertegenwoordigt het Ctgb in bezwaar- en beroepsprocedures. Het gaat dan bijvoorbeeld om bezwaar tegen een besluit om een bepaald middel niet op de markt toe te laten, of over het openbaar maken van informatie. Extra interessant: je volgt een uitgebreid inwerktraject met begeleiding - en krijgt ruimte om opleidingen te volgen.