Jurist Bezwarencommissie & Klachtfunctionaris bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Jurist Bezwarencommissie & Klachtfunctionaris bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Als jurist ondersteun jij in deze functie de onafhankelijke bezwarencommissie en klachtfunctionaris bij de advisering over bezwaarschriften en klachten. Daarbij hecht de provincie bijzonder veel waarde aan toepassing van de informele aanpak - door waar mogelijk tot een minnelijke oplossing van geschillen te komen. Wanneer het niet mogelijk blijkt een geschil buiten rechte op te lossen, bereid jij de hoorzitting bij de onafhankelijke bezwarencommissie of klachtfunctionaris voor.