Senior Juridisch Adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Senior Juridisch Adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft

Delfland zorgt voor waterveiligheid, watervoorziening en waterkwaliteit in één van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland. Bij de uitvoering van onze taken spelen veel juridische vraagstukken. Zo ben je als jurist mogelijk betrokken bij aanbestedingstrajecten, aankoop van gronden en het opleggen van lasten onder dwangsom. De Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken bestaat uit ongeveer 25 medewerkers, waarvan 12 juristen. Vanwege toename van werkzaamheden zijn wij op zoek naar meerdere juridisch adviseurs, op verschillende rechtsgebieden.