Jurist Waterkwaliteit bij Waterschap De Dommel te Boxtel

Jurist Waterkwaliteit bij Waterschap De Dommel te Boxtel

Als jurist waterkwaliteit ga jij aan de slag binnen een ervaren team van 12 juristen. Je adviseert voornamelijk over onderwerpen die op het snijvlak liggen van bestuursrecht en waterregelgeving. Daarbij richt je je specifiek op de werkzaamheden die voortvloeien uit het project Actualisatie directe lozingen - naast de realisatie van onze algemene waterdoelen. Ook werk je nauw samen met de projectgroep en het proces vergunningverlening en zorg je voor de vertaling van (landelijk) beleid naar de vergunningenpraktijk.