Vakspecialist rechten / Auteursrechtenexpert bij de Vrije Universiteit te Amsterdam

Als vakspecialist ben je de persoonlijke verbinding tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de bibliotheek. Je brengt de expertise en diensten van de UB over het voetlicht, bent het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit onderwijs en onderzoek en inventariseert de mogelijkheden voor nieuwe diensten van de UB. Samen met collega's adviseer je over alle thema's van wetenschappelijke communicatie, zoals het gebruik van content in het onderwijs, informatievaardigheden, open access en onderzoeksdata.
Naast je rol als vakspecialist ben je auteursrechtenexpert. In die rol ondersteun je onderzoekers en docenten van alle faculteiten bij complexere vragen rondom auteursrecht rond het (her)gebruiken en publiceren van onderwijs- en onderzoeksmateriaal.

Juridisch medewerker bij Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is een regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening. Je wordt ingezet als junior jurist binnen het team Juridische Zaken dat momenteel uit twee adviseurs bestaat. Van de junior wordt verwacht dat hij of zij ondersteunende werkzaamheden verricht voor de senior en zich daarnaast steeds meer zaken eigen maakt en daar zelfstandig de eigen weg in gaat vinden.

Compliance- en Privacy Officer bij Vitens te Zwolle

Dag en nacht drinkwater uit de kraan lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is nog flink ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En al helemaal als je je bedenkt dat we aan honderden regels en wetten moeten voldoen. Om dat goed georganiseerd te krijgen is een grote verantwoordelijkheid voor de Compliance Officer. Een uitdagende klus gezien het brede compliance spectrum van een drinkwaterbedrijf. Je bent het eerste aanspreekpunt voor directie, management en medewerkers. Ook krijg je de rol van Privacy Officer: de spil en adviseur die Vitens nodig heeft om de persoonsgegevens van 1.400 medewerkers en miljoenen klanten te beschermen.