Juridisch Adviseur bij het CAOP te Den Haag

Het CAOP draagt bij aan een samenleving waarin mensen werk kunnen doen dat er in hun ogen toe doet, dat het verschil maakt voor een ander - of voor de samenleving als een geheel. Dat doen we door als kenniscentrum te verkennen, te verbinden, te veranderen. Beschik jij over relevante arbeidsjuridische kennis en vind je het leuk om te opereren in het speelveld tussen werkgevers en werknemers? Heb je daarnaast interesse in het ondersteunen van diverse klachtencommissies bij onze opdrachtgevers? Als juridisch adviseur richt jij je op het geven van juridisch advies rond arbeidszaken.

Juridisch beleidsmedewerker bij de NVVE te Amsterdam

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Jij adviseert de Raad van Bestuur, collega’s en NVVE-leden over juridische vraagstukken rond een waardig levenseinde in eigen regie. Je volgt de ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en onderzoek in binnen- en buitenland, signaleert juridische hindernissen en zoekt naar mogelijkheden en oplossingen. Je vertaalt onze doelstellingen naar heldere standpunten, beleidsadviezen, position papers, expertmeetings, tijdschriftartikelen en voordrachten.