Juridisch beleidsmedewerker bij de NVVE te Amsterdam

Juridisch beleidsmedewerker bij de NVVE te Amsterdam

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Jij adviseert de Raad van Bestuur, collega’s en NVVE-leden over juridische vraagstukken rond een waardig levenseinde in eigen regie. Je volgt de ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en onderzoek in binnen- en buitenland, signaleert juridische hindernissen en zoekt naar mogelijkheden en oplossingen. Je vertaalt onze doelstellingen naar heldere standpunten, beleidsadviezen, position papers, expertmeetings, tijdschriftartikelen en voordrachten.