Rechters in Opleiding bij Rechtbanken en Gerechtshoven in het gehele land

In een opleidingstraject van maximaal vier jaar (bij 2 tot 6 jaar juridische werkervaring) en maximaal twee jaar (vanaf 6 jaar juridische werkervaring) word je opgeleid tot rechter. Je start de opleiding met het werken aan een persoonlijk opleidingsplan. Gedurende de opleiding werk je bij verschillende afdelingen van een rechtbank in verschillende rechtsgebieden. Via de onderstaande link vind je alle beschikbare opleidingsplaatsen per 1 april 2024 - maar in overleg kun je ook op een later moment starten!

Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie te Den Haag

Als officier van justitie leid je opsporingsonderzoeken en weeg je af wat de meest passende interventie is. Uiteindelijk presenteer je de bevindingen van het strafrechtelijk onderzoek op zitting en leg je een strafeis voor aan de rechtbank. Je verliest de maatschappelijke context nooit uit het oog. Je bent streng als het moet en hebt begrip als het nodig is. Dit alles maakt jouw werk als officier van justitie boeiend, levendig, intensief - en vaak onvoorspelbaar.