Hoge Raad verschaft duidelijkheid over eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Het ging in deze zaak om een collectieve wijziging van de werknemersbijdrage voor een pensioenregeling. De Hoge Raad bevestigt in lijn met de conclusie van de A-G dat de toepassing van artikel 7:611 BW niet is beperkt tot individuele wijzigingen. Hierop kan dus bij zowel collectieve als individuele wijzigingen een beroep worden gedaan (het hof heeft hiermee de juiste maatstaf toegepast). De toets van artikel 7:611 BW is een voor de werkgever lichtere toets dan artikel 6:248 lid 2 BW (redelijkheid versus onaanvaardbaarheid). De rechter moet dit onderscheid duidelijk maken.