Disfunctioneren: erkennen of ontkennen?

Disfunctioneren: erkennen of ontkennen?

Hoewel een werkgever bij disfunctioneren de werknemer in de gelegenheid moet stellen het functioneren te verbeteren, hoeft dit niet altijd door middel van een verbeterplan. Wanneer de werkgever kan aantonen dat hij de werknemer op andere manieren in de gelegenheid heeft gesteld het functioneren te verbeteren, kan dit voldoende zijn. Als de werknemer diens disfunctioneren stelselmatig blijft ontkennen, kan dit er bovendien toe leiden dat een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Naast een ontbinding op de d-grond (disfunctioneren), ontstaat daardoor wellicht ook een mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op de g-grond te ontbinden.