Hof van Justitie EU legt bom onder openbaar toegankelijk UBO-register

Hof van Justitie EU legt bom onder openbaar toegankelijk UBO-register

De EU-antiwitwasrichtlijn bepaalt dat het publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over Ultimate Beneficial Owners, de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen. Volgens het Hof van Justitie gaat dat te ver en vormt een dergelijke openbaarmaking een onrechtmatige inbreuk op de grondrechten van eerbiediging van privéleven en bescherming van persoonsgegevens.