Oratie: Steeds minder vrijblijvend: internationale samenwerking in strafzaken

Oratie: Steeds minder vrijblijvend: internationale samenwerking in strafzaken

De grondregel in internationaal recht is al lange tijd dat staten geheel vrij zijn om internationale samenwerking in strafzaken te verlenen of te weigeren, tenzij zij onderling anders hebben afgesproken. Maar geldt die vrijheidsregel tegenwoordig nog wel? En hoeveel vrijheid bestaat er in de praktijk nog? Daarover gaat de oratie van Ward Ferdinandusse.