Raad van State verduidelijkt beoordelingskader woningsluiting art. 13b Opiumwet

Raad van State verduidelijkt beoordelingskader woningsluiting art. 13b Opiumwet

De Raad van State heeft in een viertal uitspraken het beoordelingskader noodzaak woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet verduidelijkt, in het bijzonder over de vraag wanneer de burgemeester mag aannemen dat vanuit een woning in drugs wordt gehandeld. De uitspraken bieden handvatten voor de openbare-ordepraktijk.